Доктор Миладин Костадинов Ядков е завършил ВИЗВМ град Стара Загора, специалност ветеринарна медицина през 1984 година. От 1985 до 1992 година е работил с всякакви видове селскостопански животни. С домашни любимци се занимава основно от 1992година. Ветеринарната амбулатория на улица “Никола Ръжанков” N 11, град Пазарджик, е открита през месец април 1993 година и дейността на доктор Миладин Ядков е лечение и профилактика на домашни любимци- кучета, котки, птици, морски свинчета, хамстери, зайчета, рибки, включително екзотични- игуани, рептилии, костенурки. Също така, доктор Ядков оказва помощ на изпаднали в беда диви животни и птици, които, ако не се възстановят напълно след лечението се предоставят за отглеждане в базата на ” Зелени балкани” в град Стара Загора. Ако след лечението са здрави, се освобождавт в региона на намирането им.
Доктор Ядков притежава всички необходими лицензи за частна практика и много сертификати удостоверяващи следдипломната му квалификация. Постоянно се актуализира информацията за постиженията му във ветеринарната медицина, както и в хуманната, с цел да се използват методите и медикаментите в помощ на домашните любимци. Около 43% от медикаментите използувани във ветеринарната амбулатория са за хуманно приложение, но са съобразени за подпомагане на лечението и възстановяването на болните домашни любимци. Отмина времето ,когато се изпълняваха ветеринарни рецепти в хуманна аптека с удивление и недоумение. Основен принцип на работата е Welfare(хуманно отношение към животните)!
Той приема работата си, като призвание и я работи, като хоби с много любов и внимание, като не го уморяват, напротив- дават му стимул да се самоусъвършенства и да търси най-доброто!

Във ветеринарната амбулатория се извършват следните процедури:

1. Профилактика

-ваксинации- по ваксинационни схеми и годишни
-обезпаразитяване- вътрешно и външно
-витамини и схеми за индивидуален прием
-дезинфекция, дезинсекция и дезакаризация на обитаваната от любимците среда

2. Лечение

a) на всички вътрешни незаразни болести :

- кожни болести
- на опорнодвигателен апарат
- дихателна система
- храносмилателна система
- сърдечносъдова система
- пикочополова система
- нервна система
- имунология
- неоплазми ( тумори)

b) на всички заразни болести проявяващи се при домашните любимци
c) акушерство и гинекология
d) оперативна хирургия( без неврохирургия, сърце, бял дроб)- тъй като се изисква високо специализирана реанимираща и подържаща техника
e) естетична хирургия и дермотопластика
f) Ортопедия и ортопластика
g) Toксикология и възстановяване
h) Параклинични изследвания и лаборатория
i) Спешни състояния
j) Стоматология

*** Безплатни съвети за грижите и отглеждането на всички домашни любимци.