За контакт:

Телефон на амбулаторията: 034/441540
Телефони за спешни случаи:
0888 631 103
0878 631 103
0893 470 010
Skype name: veterinarbg.com

Работно време:
Всеки ден
09:30 – 15:30 и 18:00 – 21:30

Адрес на амбулаторията:
улица “Никола Ръжанков” No 11
гр. Пазарджик
4400

Ако предпочитате да изпратите имейл до амбулаторията, моля използвайте следната форма за контакт: