Подготовка за операция

Пациент след манипулация

Следопративни процедури

Доктор Ядков в операция 

Лили с лабрадор

Пациенти

Доктор Ядков в действие

Team America & New Zealand във ветеринарна амбулатория ‘Д-р Ядков’

Щърлел:

Сърне: